POWERUP073 IN HET KORT

PowerUp073 is een¬†netwerkorganisatie die Bossche¬†jongeren uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Vier jongerenwijkteams¬†van¬†jongerenwerkers, JPP jeugdpreventiewerkers (Farent Sociaal Werk; voorheen Welzijn Divers en Juvans) en sportwerkers (S-PORT/gemeente ‘s-Hertogenbosch) zetten zich in voor talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele begeleiding in de gebieden Noord, Zuid-Oost, West en Rosmalen-Nuland-Vinkel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Maar dat doen we niet alleen; we¬†bundelen onze krachten graag¬†met diverse partners.

           

Onze werkwijze

PowerUp073 is er voor alle jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Daarbij is de wijk onze werkvloer. Vroeg signaleren, aanpakken, laagdrempelige en kortdurende individuele hulpverlening en verbindingen leggen vormt de kern van de functie van wat de jongerenwijkteams doen. PowerUp073 beweegt met name binnen de leefgebieden Thuis, Vrije Tijd en School.

Onze diensten

De teams van PowerUp073 bestaan uit werkers met ieder hun eigen deskundigheid, zoals accommodatiegebonden jongerenwerk, ambulant jongerenwerk, buurtsportwerk en laagdrempelige, kortdurende individuele hulpverlening. Wat hen verbindt is het belang van de jongere; dat staat bij iedere werker voorop.

Thema’s

PowerUp073 richt zich op het hoofdthema jongerenparticipatie. Door inzet van jongerenparticipatie dragen wij bij aan de ontwikkeling van vaardigheden van jongeren, aan gedragsverandering en preventie van onder andere schooluitval, middelengebruik, overlast, (cyber)pesten en een ongezonde lifestyle.

Naast jongerenparticipatie, werken wij aan de thema’s veiligheid, gezondheid, sociale binding, werk en onderwijs. Bij ieder thema hebben wij partners en maatschappelijke initiatieven waar we samen mee optrekken als het gaat om preventief jongerenwerk.

PARTNERS AAN HET WOORD

We zien de inzet van PowerUp073 als een enorme meerwaarde. Samen kunnen we zaken die zowel binnen de school, als in de wijk spelen oppakken. Nu met name curatief (bijvoorbeeld sexting en buitensporig gedrag), maar je ziet dat we in kleine stapjes al preventief zaken voorbereiden.”

“Op en rond het Rivierenplein is het gelukkig erg rustig. We zijn er nog niet, maar ik denk dat onze gezamenlijke inspanningen zijn vruchten hebben afgeworpen.”

“Daadkracht, is wat je bij de werkers van PowerUp073 ziet. Het zijn verbinders. Ze verbinden kind-ouders-school en nemen ook de wijk hierin mee.”

‚ÄúHeel fijn dat er weer ambulant jongerenwerk is vanuit PowerUp073.‚Ä̬†

“De wandeling door de wijk is een mooie aanvulling op de door jongerenwerker Gunther vertelde verhalen. Het viel zodanig goed in de smaak dat we graag ook andere wijken van ‚Äôs-Hertogenbosch willen bezoeken. Al met al een zeer geslaagde, interessante, informatieve en leuke rondleiding. Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen waar onze leerlingen wonen en opgroeien.”

“Het onderwerp op school was outreachend werken. Daar kun je over lezen in het studieboek, maar studenten vinden het superinteressant om praktijk informatie en ‚Äėechte‚Äô verhalen te horen. En te oefenen met casussen onder het toeziend oog van een professional. Het maakt dat de theorie tot leven komt, en veel beter te snappen is.”

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Wilt u weten hoe? Lees hier onze privacy policy.
Bij vragen kunt u ons altijd bellen of mailen.

Onze partners

*Wilt u als partner vermeld worden? Neem contact met ons op.