Truth or Power: Wat doe je met 1000 euro? Kook voor iemand Wanneer is liegen OK? Bedenk een activiteit in 3 minuten Kunnen jongens en meiden beste vrienden worden?

Truth or Power: leer elkaar écht kennen met spannende vragen en uitdagende challenges!

Kies uit vragen en challenges die easy zijn of juist next level en iets meer van je vragen.

Truth or Power kun je spelen met vrienden, klasgenoten en andere jongeren.

Voor 4+ spelers

Tips & Tricks

 • Zoek een fijne, liefst afgesloten plek op en bepaal hoe lang jullie het spel willen spelen. 15 minuten is vaak meer dan genoeg!
 • Maak goede afspraken met elkaar:
  > Alles wat gezegd wordt tijdens het spel, blijft binnen de groep.
  > Heb respect voor elkaar en elkaars mening.
 • Pak om beurten een kaart en kies: Truth (waarheid) of Power (challenge). Op iedere kaart staan 2 vragen en 2 challenges. Jij bepaalt welke je wilt beantwoorden of doen.
  Truth: beantwoord de vraag naar waarheid.
  Power: doe de challenge.
 • Voor sommige Powers zoek je iets op. Hier mag je gewoon je mobiel voor gebruiken.
 • Sommige Powers zijn niet meteen uit te voeren. Met deze next level challenges bepaal jij hoe ver je wilt gaan om te werken aan je talenten.
 • Wil je meer weten over de ander naar aanleiding van een Truth- of Power-kaart? Je mag een deelnemer een extra vraag stellen. Diegene zelf bepaalt of zij/hij/hun daar antwoord op wil geven.

TRUTH OR POWER

Wat houdt het in?

Truth or Power is een interactief spel van PowerUp073 om jongerenparticipatie en talentontwikkeling te stimuleren en jongeren weerbaarder te maken. Het spel is een positieve twist op de bekende Truth or Dare en maakt gevoelige onderwerpen bespreekbaar op een manier die jongeren aanspreekt.

Anders dan bij het origineel dat gericht is op het verleggen van grenzen onder groepsdruk, staat bij Truth or Power juist respect voor elkaar centraal. Door het spel te spelen, leren deelnemers elkaar beter kennen, elkaar in hun waarde te laten, ervaren verschillende perspectieven en achtergronden buiten hun bubbel. Het spel draagt hiermee bij aan het bestrijden van vooroordelen, maar ook aan bewustwording en verbroedering. Door de vragen van Truth or Power komen goede gesprekken op gang die afgewisseld worden met speelse, actieve opdrachten die soms ter plekke, soms op een later moment uitgevoerd kunnen worden.

Waar bestaat het spel uit?

Truth or Power bestaat uit 50 spelkaarten met aan een zijde twee Truth-vragen en aan de andere zijde twee Power-opdrachten (challenges). Deelnemers kunnen kiezen tussen één kant en tussen twee vragen (eenvoudig/moeilijk of uitgesteld). De kaarten zitten in een transparant kaartendoosje.

Voor wie?

Truth or Power is een effectieve tool voor jeugdprofessionals om jongeren beter te leren kennen en kan ook laagdrempelig als een ‘kletspot’ worden ingezet. Daarnaast kan het spel ook door jongeren onderling gespeeld worden.

Zie jij ook de meerwaarde van Truth or Power in als middel om het contact met jongeren te verdiepen en ingewikkelde thema’s bespreekbaar te maken? Je kunt het spel (zolang de voorraad strekt) via de webshop van Farent bestellen.

Achtergrond

Met Truth or Power laat jongerenwerkorganisatie PowerUp073 zien dat contact en aansluiting de basis vormen voor een goede vertrouwensband met jongeren. Van daaruit werken we samen aan talentontwikkeling en gelijke kansen.

Bij de zorgvuldige ontwikkeling van het spel hebben wij jongeren betrokken om zo goed mogelijk aan te sluiten op hun leefwereld en een goede balans te vinden tussen spanning, luchtigheid en ernst. Naast jongeren, jongerenwerkers en stagiaires social work, hebben we de ervaringen van onze schooljongerenwerkers benut. Ook hebben we de demo-kaarten voorgelegd aan de Bossche Jongerenambassadeurs. Wij zijn overtuigd van de kracht en combinatie van spel en dialoog en verwachten dat we jongeren nóg beter kunnen bedienen met behulp van Truth of Power.

Truth or Power is ontwikkeld door jongerenwerkorganisatie PowerUp073 in het kader van het 5-jarig bestaan.
De intellectuele rechten behoren toe aan PowerUp073. Zonder onze toestemming is het niet toegestaan om dit concept, de vragen en challenges over te nemen.