Wanneer een jongere geen hulp (meer) wil

Jeugdpreventiewerkers binnen PowerUp073

Vanuit het maatschappelijk werk zijn jeugdpreventiewerkers (Jeugd Preventie Programma) onderdeel van PowerUp073 als deskundigen op gebied van (jeugd)hulpverlening. Zij hebben kennis van de doelgroep en de sociale kaart van hulpverlening, zorg en welzijn.

Ze hebben een adviserende en ondersteunende functie naar hun collega’s van het jongerenwerk en sportwerk bij individuele (hulp)vragen van jongeren. Door middenin het sociaal domein te staan kunnen zij verbinden en verwijzen. Daar waar de situatie vraagt om een JPP-aanpak, zal de jeugdpreventiewerker zelf de hulpverlening uitvoeren.

Wat houdt het Jeugd Preventie Programma in?

Specifiek aan de JPP-aanpak is dat de hulpverlener de jongere(n) motiveert voor het werken aan zijn/haar problemen en, indien nodig, voor het aannemen van vervolghulp. Een jongere met weinig motivatie of weinig probleembesef, heeft vaak geen zin of vertrouwen in hulpverlening of haakt snel af. De benadering vanuit het JPP is laagdrempelig, volgend en vasthoudend, waardoor het vaak beter lukt om aansluiting met de jongere te vinden. Een aanmelding loopt altijd via een professional vanuit preventie, onderwijs of zorg en welzijn.

Je kunt de jeugdpreventiewerker raadplegen bij zorgen om een jongere die:

 • Weinig probleembesef en/of motivatie voor hulp heeft;
 • Geen aansluiting vindt bij reguliere hulp (bijv. via KOO, (school)maatschappelijk werk of huisarts);
 • Woonachtig is in de gemeente ’s-Hertogenbosch;
 • Tussen de 12 en 24 jaar oud is.
 • Inzet JPP

  Wil je afstemmen over de inzet van het JPP bij een casus? Op deze pagina vind je meer informatie en de contactgegevens van jeugdpreventiewerkers binnen PowerUp073 Teams Noord, West, Zuid/Oost en Rosmalen-Nuland-Vinkel (RNV).

 • Raadpleeg JPP bij:

  • Ongemotiveerde jongeren
  • In de leeftijd 12-23 jaar
  • Binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch
  • Als overige hulpverlening stokt

  Meer achtergrondinformatie? Lees dit artikel.

 • IK WIL CONTACT

  Jeugdpreventiewerkers werken wijkgericht. Kijk eerst welke jeugdpreventiewerker actief is in het betreffende gebied of dorp.

Maak kennis met de jeugdpreventiewerkers van PowerUp073

Anne Verhappen

Anne Verhappen

’s-Hertogenbosch Noord

a.verhappen@powerup073.nl
06-25 38 53 09

Shannon Grotens

Shannon Grotens

’s-Hertogenbosch West

s.grotens@powerup073.nl
06-27 22 80 15

Anita Bouwmans

Anita Bouwmans

’s-Hertogenbosch Zuid/Oost

a.bouwmans@powerup073.nl
06-51 86 65 55

Rutger de Quay

Rutger de Quay

Rosmalen-Nuland-Vinkel en ’s-Hertogenbosch Noord

r.dequay@powerup073.nl
06-11 28 16 47