Minister Schouten in gesprek over schulden in jongerencentrum in ‘s-Hertogenbosch

Carola Schouten, minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen, bracht op maandagmiddag 27 maart een bezoek aan Jongerencentrum Zuid-Oost in ’s-Hertogenbosch. Zij wilde verschillende Bossche projecten in actie zien rondom schuldenpreventie bij jongeren. De minister werd ontvangen door bestuurder Hanneke Jacobs van Farent in aanwezigheid van wethouder Marianne van der Sloot en Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland.

Werken aan status en carrière via het ondernemerschap

Het programma startte met het project PowerHub dat jongeren stimuleert om op een positieve manier te werken aan status en dromen. PowerHub is een ondernemersnetwerk van, door en voor jongeren die een eigen onderneming willen starten of juist zijn gestart en zich verder willen ontwikkelen. Het project is mede tot stand gekomen met een toekenning van het fonds European Solidarity Corps en richt zich op talentontwikkeling en financiële vrijheid via ondernemerschap. Vanuit PowerUp073 coachen we jongeren en bieden hen een ruimte in het jongerencentrum waar ze kunnen bouwen aan hun droom. Via een road map werken de jongeren aan (de ideeën van) hun eigen bedrijf en ontmoeten andere jonge ondernemers en experts voor inspiratie. Ondernemende jongeren en initiatiefnemers Christian Agrafiotis en Izaak Mbungu gaven een inkijkje in het concept en doel van PowerHub. De minister toonde veel interesse in het project en stelde de twee jongeren allerlei vragen over hun aanpak.

Schuldentaboe doorbreken

Daarna volgde een rondetafelgesprek met onder andere een ervaringsdeskundige jongere vanuit het project “Jongeren en schulden” die haar persoonlijk verhaal deelde samen met haar begeleider Niki Toenders. Tijdens dat gesprek vertelde John Wildenberg, Schuldhulpverlener van het jaar 2020 over De Schuldenescape. Deze serieus game is ontwikkeld door Farent in samenwerking met het jongerenwerk en combineert lastige geldthema’s met fun, met als doel het doorbreken van het schuldentaboe onder jongeren.

De pilot ‘Nooit meer skeer’

Verder was er tijdens het rondetafelgesprek aandacht voor ‘Nooit meer skeer’. Onder regie van Sociaal Werk Nederland voert Farent een van de drie landelijke pilots van dit project uit. ‘Skeer’ is straattaal voor blut of platzak. De tafelgasten vertelden over de aanpak waarbij jongeren op het mbo wegwijs worden gemaakt rondom geldzaken door inzet van jongerenwerkers. De pilot start binnenkort bij het Koning Willem 1 College en richt zich op de doelgroep 16+ jongeren. Jongerenwerkers van PowerUp073 gaan daar het komend anderhalf jaar de drempel proberen te verlagen voor jongeren om (op tijd) hulp te vragen bij betalingsachterstanden of schulden. Een van de hulpmiddelen die zij gaan inzetten is de Schuldenescape. Daarnaast vervullen de jongerenwerkers een brugfunctie tussen jongeren en (schuldhulp)instanties zoals Eerste Hulp Bij geldzaken, Project Jongeren en schulden van Traject Op Maat en Get a Grip van Humanitas.

Aan het rondetafelgesprek namen onder andere deel: René Borkus en Lex Staal (Sociaal Werk Nederland), Anne Verhappen (PowerUp073), Niki Toenders, Laura de Haan en Marianne van der Sloot (gemeente ’s-Hertogenbosch), Twan Kerkhof en Anita de Gier (Humanitas), Petra van Houtum (Koning Willem 1 College) en Hanneke Jacobs en Marc van Gerdingen (Farent)

‘Wat doet een minister?’

In een door jongeren ingerichte ruimte ging de minister vervolgens in gesprek met enkele Yuverta-leerlingen die het spel De Hosselaar speelden onder begeleiding van jongerenwerkers Shantii Gupta en Annamaria Dakkak van PowerUp073 en hun docent. Het doel van De Hosselaar is om op spelenderwijs jongeren te voorkomen dat jongeren geronseld worden als geldezel. Tussendoor kreeg de minister een onverwachte vraag van een van de jongeren over wat de politica deed. Daarop volgde een leuk gesprek waarin de minister een minipitch hield over haar werk en het werk van haar collega’s in Den Haag.

Verbinding school, wijk en thuis

Er werd gesproken over het belang van de samenwerking tussen het jongerenwerk en het voortgezet onderwijs onder de noemer gelijke kansen en Sterk VMBO. Een van de doelen van de samenwerking is zorgen voor meer bewustwording onder jongeren. Bijvoorbeeld door het bieden van workshops en het spelen van het interactieve spel De Hosselaar om jongeren bewust te maken van de risico’s en gevolgen van het verstrikt raken in de criminaliteit en bijvoorbeeld als geldezel te worden ingezet. Hierbij wordt ingezet op de verbinding tussen school, wijk en thuis zodat jongeren weten dat ze altijd gemakkelijk terecht kunnen bij iemand met vragen of problemen.

Jongeren en schuldenpreventie is gezamenlijke maatwerk

Het is minister Schouten na haar bezoek duidelijk geworden dat iedere jongere om maatwerk vraagt en dat er voldoende aandacht moet blijven voor jongeren waar het goed mee gaat of die in eerste instantie niet tot een risicogroep behoren. En dat de meerwaarde vooral zit in de samenwerking tussen de verschillen partijen als Farent, Humanitas, Koning Willem 1 College en de gemeente. De minister gaf de aanwezigen nog een punt van aandacht mee: “We moeten de verleidingen waar jongeren mee te maken hebben niet onderschatten. Iedere jongere kan het slachtoffer worden van bijvoorbeeld ondermijning. Daarom is het nodig om te focussen op álle jongeren en niet alleen kansarme jongeren.”