Tag Archief van: Geld moet rollen

Bron: Brabants Dagblad
Door: Paul Roovers

Maatschappelijk werker John Wildenberg, in Den Bosch werkzaam bij Farent en PowerUp073, is uitgeroepen tot Schuldhulpverlener van het jaar 2020.  Dat is maandag 28 september bekend gemaakt tijdens het online congres intensivering armoede- en schuldenaanpak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Behalve de titel won Wildenberg een cheque van 2000 euro; die doneert hij aan Quiet Den Bosch dat zich inzet voor armoedebestrijding. 

De verkiezing is georganiseerd door Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK Sociaal Werk Nederland en de VNG.  De jury zegt onder meer over de winnaar: ‘John durft buiten kaders te treden. Hij communiceert makkelijk op verschillende niveaus. Met een psychiatrische klant praat hij net zo makkelijk als met een staatssecretaris die op werkbezoek komt.’

Lees het volledige artikel op de website van het Brabants Dagblad >

Maatschappelijk werker John Wildenberg, werkzaam bij Farent en PowerUp073, is uitgeroepen tot Schuldhulpverlener van het jaar 2020! Dit is deze week bekend gemaakt tijdens het online congres intensivering armoede- en schuldenaanpak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verkiezing is georganiseerd door Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK Sociaal Werk Nederland en de VNG.

De jury zegt onder meer over John: ‘John durft buiten kaders te treden. Hij communiceert makkelijk op verschillende niveaus. Met een psychiatrische klant praat hij net zo makkelijk als met een staatssecretaris die op werkbezoek komt. Een verbinder die de juiste personen aanschiet om stappen te maken. Mensen vertrouwen hem en hij heeft lef. Onmiskenbaar een talent! Ontwikkeling en verandering wil hij structureel aanpakken, via samenwerking in de keten. Hij laat zien dat hij een helicopterview heeft. Veel problemen worden vaak op klantniveau aangepakt. Hij kiest ervoor om als het nodig is een stap hoger te gaan. Hij kaart problemen aan, een goede eigenschap voor een ambassadeur voor de schuldhulpverlening.’

“Het raakt mij als ik iemand spreek die zich jarenlang uit schaamte, heeft verstopt voor hulp of die ‘gevangen’ zit in het schuldensysteem.”
John Wildenberg, winnaar ‘Schuldhupverlener van het jaar’


Quiet Den Bosch ontvangt cheque van 2000 euro

John is trots met de benoeming tot Schuldhulpverlener van het jaar 2020. “Ik ben erg blij met de winst en zie het als een groot compliment voor de bijdrage die ik heb geleverd voor mensen met schulden. Daarnaast waardeer ik alle stemmen van vrienden, collega’s, vakgenoten en geïnteresseerden en daarmee het vertrouwen dat ik krijg om ambassadeur te worden voor de schuldhulpverlening.

Bron afbeelding: Stimulanz

De cheque met 2000 euro wil John graag schenken aan Quiet Den Bosch. “Dit initiatief zet zich op een mooie manier in voor mensen in armoedesituaties, waarbij ze aan de ene kant mensen helpen door leuke dingen mogelijk te maken zoals een diner. Aan de andere kant zijn ze ook een beweging waar mensen met schulden elkaar ontmoeten en een stem krijgen om verandering tot stand te brengen voor hen allemaal.”

Structurele aanpak voor schuldenproblematiek

John heeft zich in het afgelopen jaar bijzonder ingezet om mensen te helpen bij hun financiële problemen en om de aanpak van schulden te verbeteren. John Wildenberg: “Het raakt mij als ik iemand spreek die zich jarenlang uit schaamte, heeft verstopt voor hulp of die ‘gevangen’ zit in het schuldensysteem. Dat moet veranderen.”

Het is John’s passie om mensen met financiële problemen te helpen. Zijn missie is om voor elkaar te krijgen dat op lokaal en landelijk niveau structureel de aanpak van schuldenproblematiek wordt verbeterd.
“Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor. Kennis en inzichten uit de wetenschap en de praktijk worden vaker vertaald in een verbeterde aanpak van schulden. Fundamentele veranderingen zoals veranderen van het toeslagenstelsel of het aanpassen van wetgeving blijven helaas nog uit. De schuldhulpverlening komt daardoor meer onder druk te staan, ook bijvoorbeeld vanwege de toestroom van mensen die vanwege Corona in financiële problemen raken. Het is belangrijk om onze werkwijze te blijven door ontwikkelen, zodat we ook deze nieuwe groep snel hulp kunnen bieden.”

Verbeteren en vernieuwen

John Wildenberg is bij Farent betrokken bij de doorontwikkeling van de aanpak schuldenproblematiek en bij het opzetten van innovatieve projecten. Zo is hij kwartiermaker Mobility Mentoring, een aanpak die gebruik maakt van inzichten uit de hersenwetenschap bij de begeleiding van mensen met financiële problematiek. Daarbij coacht hij medewerkers bij de toepassing van deze aanpak.

Binnen PowerUp073 heeft John het project ‘Geld moet rollen’ mee opgezet, dat zich richt op het voorkomen van schuldenproblematiek bij jongeren. Door voorlichting te geven op MBO-/VO-scholen, werkt John aan bewustwording onder jongeren, ouders en leerkrachten. Binnen dit project heeft John het innovatieve spel de Schulden Escape ontwikkeld.

Tijdens de Schulden Escape proberen jongeren de code te kraken en het fictieve personage Jeroen te helpen naar een schuldenvrij leven. “Jongeren leren zo op een aantrekkelijke manier wat de gevaren zijn van geld en wat juist helpt om te voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden. Het is belangrijk om jongeren bewust te maken voordat er problemen ontstaan, want voor je het weet zijn de problemen zo groot dat het oplossen ervan jaren duurt!”, aldus John Wildenberg.
De eerste pilots, o.a. bij de Bossche Talent School, zijn veelbelovend en er is landelijke belangstelling voor de methodiek Geld moet rollen.

Esmée van Riel is regelmatig te vinden op het schoolplein van het KW1C met de gele schoolbus in het kader van het project Geld moet rollen. Ondersteund door werkers van PowerUp073 teams, beantwoord ze allerlei vragen van jongeren over geld, inkomen, uitgaven, budgetteren en schulden.

De eerste week van het nieuwe schooljaar ging van start. Vaak is dat het moment dat veel studenten nog vragen hebben over allerlei zaken die komen kijken bij een nieuwe school. Je moet wennen, nieuwe school, nieuwe klasgenoten, maar ook veel nieuwe regels die erbij komen kijken als je net 18 bent.

Je krijgt te maken met DUO, je hebt nieuwe boeken nodig, je moet schoolmateriaal aanschaffen. Allerlei geldzaken die erbij komen kijken en waar voor sommige studenten nog onduidelijkheid over is. Dit is ook wat we merkten tijdens het eerste bezoek bij het KW1C met de schoolbus. Niet iedereen weet hoe het zit met hun zorgverzekering en toeslagen en geven aan dat ouders vaak geldzaken regelen.

Naast het niet weten zagen we ook dat er soms pas aan de bel wordt getrokken als er al meerdere problemen spelen of schulden al hoog opgelopen zijn. Hopelijk kunnen we de schuldproblemen onder jongeren verkleinen of zelfs tegengaan door voorlichting over geldzaken en de drempel om hulp te vragen te verlagen. Het belangrijkste voor jongeren om te weten is: Je staat er niet alleen voor!