Tag Archief van: Jolanda Sonneveld

Tag Archief van: Jolanda Sonneveld

Op donderdag 23 november organiseren we een nieuwe expert meeting met het thema “Werken met jongeren”. Landelijke spreker – senior-onderzoeker bij lectoraat Youth Spot en docent bij de Master Social Work en de Minor Jongerenwerk (Hogeschool van Amsteram) – Jolanda Sonneveld is dan bij ons te gast. Jolanda is bekend van haar proefschrift ‘Growth opportunities in professional youth work’ (Tilburg University) en haar kwalitatief onderzoek naar vraaggerichtheid en professionalisering binnen het welzijnswerk.

Tijdens de expert meeting gaat Jolanda dieper in op haar bevindingen en inzichten uit het veld om ons handvatten te geven voor meer impact binnen het domein jeugd en jongeren. Vervolgens gaan we in kleinere groepen uiteen om workshops te volgen voor kennisverdieping.

Voor wie?

De expert meeting is van grote meerwaarde voor iedereen die met jeugd en/of jongeren werkt (als beroepskracht of op vrijwillige basis) of betrokken is bij (het maken van) beleid voor jeugd. Na afloop verwachten wij dat u fijne contacten heeft gelegd, inspiratie en interessante inzichten heeft opgedaan voor uw (vrijwilligers)werk met/over jongeren.

Het programma

Na de plenaire lezing van Jolanda Sonneveld, volgt u twee workshops naar keuze voor inspiratie en kennisuitwisseling:

– Blizz: Een educatief gezelschapsspel ontwikkeld in 2023 door jongerenwerkers Bob Heemskerk en Lies van Lokven van PowerUp073.

– Groepsgesprek met Jolanda Sonneveld en Pink Hilverdink (Sociaal Werk Nederland) over hoe we als jongerenwerker, student of docent kunnen zorgen dat het vak jongerenwerk sterker wordt?

– Methodiek Design Thinking door Danique van den Hanenberg van Youthlab, het stadsnetwerk dat zich bekommert om jongeren.

– Interactieve workshop Meldcode huiselijk geweld in het kader van de Week tegen Kindermishandeling door Marlinde van Lokven en Kim Kennekens van De Viersprong.

– Game Of Your Life: De wereld mooier maken door sport door PowerUp073 i.s.m. More2Win en FC Den Bosch Foundation gericht op de doelgroep meiden.

-Het goede gesprek: Inge Loermans en Nur Özkanli van PowerUp073 vertellen over de ontwikkeling van Truth or Power, het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s en het belang van een goed gesprek.

Praktische zaken

De expertmeeting duurt van 14.00u tot 19.00u en vindt plaats bij Hockeyclub Den Bosch. Tijdens de expertmeeting zullen er (vega) worstenbroodjes en soep geserveerd worden. Deelname aan de expertmeeting is kosteloos. U dient zich wel vooraf aan te melden via de gele balk hierboven.

Wat: Expertmeeting ‘Werken met Jongeren’ met Jolanda Sonneveld
Wanneer: Donderdag 23 november van 14:00 tot 19:00 uur
Waar: Hockeyclub Den Bosch (Oosterplasweg 35, 5215 HT ‘s-Hertogenbosch)
Kosten: Toegang kosteloos (aanmelden verplicht)

Over Jolanda Sonneveld

Jolanda Sonneveld (1983) studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool en Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor haar masteropleiding Sociale vraagstukken, beleid en interventies heeft ze kwalitatief onderzoek gedaan naar vraaggerichtheid en professionalisering binnen het welzijnswerk. Na haar studie heeft ze drie jaar praktijkervaring opgedaan binnen een lokale welzijnsorganisatie.

Sinds 2008 is zij werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze werkt daar nu als senior onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot en als docent bij de Master Social Work en de Minor Jongerenwerk. In 2022 heeft ze haar proefschrift ‘Growth opportunities in professional youth work’ afgerond aan de Tilburg University. Hiervoor was zij aangesloten bij de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo.

Jolanda Sonneveld: “In Nederland zijn ongeveer 1.500 tot 2.000 betaalde jongerenwerkers actief in wijken. Deze professionals ontmoeten jongeren op straat, online, op school of in jongerencentra. Ze ondersteunen hen bij het volwassen worden en deel uitmaken van de samenleving. Via een combinatie van methodieken zoals groepswerk, informatie en advies en individuele begeleiding, spelen jongerenwerkers in op verschillende behoeften en interesses van jongeren. We hebben aangetoond dat deelname aan dit professionele jongerenwerk bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren.”