Mooie ontmoetingen en veel inspiratie bij expertmeeting ‘Werken met Jongeren’ van PowerUp073

Op donderdag 23 november vond de expertmeeting plaats met het thema “Werken met jongeren”. Landelijke spreker – senior-onderzoeker bij lectoraat Youth Spot en docent bij de Master Social Work en de Minor Jongerenwerk (Hogeschool van Amsterdam) – Jolanda Sonneveld was te gast. Jolanda is bekend van haar proefschrift ‘Growth opportunities in professional youth work’ (Tilburg University) en haar kwalitatief onderzoek naar vraaggerichtheid en professionalisering binnen het welzijnswerk.

Samenwerken is de sleutel

We kijken terug naar een geslaagde bijeenkomst waar Jolanda Sonneveld haar licht heeft laten schijnen op de impact van het jongerenwerk. Op een bijzondere, activerende locatie van Hockeyclub Den Bosch hebben zo’n 80 gasten deelgenomen aan het inhoudelijk prikkelend programma. Jolanda Sonneveld trapte af met een boeiende lezing gestoeld op onderzoek over de impact van het vak jongerenwerk. Ze heeft ons meegenomen in de mogelijkheden die er zijn en benadrukte de waarde van het samenwerken, ervaringskennis en uitwisseling.

Prikkelend en interactief programma

De lezing werd opgevolgd door een panel met Jolanda Sonneveld, twee jongeren, jongerenwerker Sjoerd von den Hoff en Nagila Koster van Youthlab. Tijdens de interactie met de deelnemers legden we verbindingen met elkaar. De jongeren kregen veel vragen uit het publiek en gaven terug wat belangrijk voor ze is.

Na het panel was het tijd voor zes verdiepende workshops waarbij deelnemers kennis en informatie kregen over o.s. Meldcode Huiselijk geweld, Design Thinking of Game of Your Life of zelf aan de slag gingen met het spel Blizz of Truth or Power. Vaak was de tijd te kort en smaakte het naar meer.

Bijzondere inzichten

De expertmeeting was van grote meerwaarde voor iedereen die met jeugd en/of jongeren werkt (als beroepskracht of op vrijwillige basis) of betrokken is bij (het maken van) beleid voor jeugd. Na afloop zijn er fijne contacten gelegd en hebben we interessante inzichten opgedaan voor ons(vrijwilligers)werk met/over jongeren. Dank aan alle aanwezigen die op zo’n betrokken, actieve, energieke manier hebben meegedaan, samen voor en met onze Bossche jongeren!