De gemeente ’s-Hertogenbosch is gekozen als deelnemer voor het project Rijke Schooldag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarmee zet de gemeente een belangrijke stap het programma gelijke kansen. De gemeente start met de Rijke Schooldag in de wijk West. Zij gaat daar met een samenwerking van dertien organisaties uit de gemeente werken aan een kansrijke omgeving voor alle kinderen van de wijk. Hiervoor ontvangt ’s-Hertogenbosch als ‘voorloper’ €586.000,- subsidie voor het schooljaar 2022-2023.

Samen met andere partners

Met de Rijke Schooldag willen we samen met de gemeente zorgen voor een inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen. Van opstaan tot slapengaan. Een omgeving waarin ze nieuwe ervaringen opdoen, waarin hun zelfvertrouwen krijgen kan groeien. Een plek waarin talent wordt gezien en gewaardeerd!

Dat de keuze voor de start is gevallen in West is omdat onderzoeken aantonen dat de uitdagingen in deze wijk groter zijn dan in andere wijken. In West hebben we al een sterke samenwerking van partners die op dit moment al veel activiteiten organiseren. Een daarvan is PowerUp073. Samen met de gemeente en andere organisaties willen we graag een nóg beter programma samenstellen voor de jeugd van West.

De andere partners (coalitiepartners genoemd) zijn: de basisscholen Kwartiermaker, KC Boschveld, Kruisboelijn, Westerbreedte, De Ontdekking en Nour, de VO-scholen Bossche Vakschool, De Rijzert en Van Maerlant, Kanteel kinderopvang, Huis73, S-PORT en Farent sociaal werk (PowerUp073 is onderdeel van S-PORT en Farent). Deze verschillende partners brengen ieder hun eigen kennis en ervaring. Hierdoor kunnen we gezamenlijk een gemixt programma ontwikkelen van voor- en buitenschoolse activiteiten. Belangrijk is dat de activiteiten voor alle kinderen toegankelijk, stimulerend en inspirerend zijn.

Wethouder Kâhya vindt deze nieuwe ontwikkeling een hele belangrijke en zegt hierover onder andere “Elk kind in ’s-Hertogenbosch verdient dezelfde kansen om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Maar de samenwerking en ambitie van de dertien coalitiepartners in West gaan we écht het verschil maken voor de kinderen in West. Dat wat we in West leren en wat écht werkt voor de kinderen, gaan we verder ontwikkelen en uitzetten in andere plekken. Het is onze ambitie om voor ieder kind in ’s-Hertogenbosch een rijke schooldag te hebben.”

Voorloperstraject Rijke Schooldag

Ook landelijk is er veel aandacht voor kansengelijkheid voor kinderen. De gemeente werkt al een paar jaar samen met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zij starten nu dus het ‘Voorloperstraject Rijke Schooldag’. Als je meer informatie hierover wilt lezen, kun je naar de website van Gelijke Kansen. ’s-Hertogenbosch is één van de 45 gemeenten die een programma rond een verrijkte schooldag hebben. Als voorloper krijgen we de kans om te leren van andere gemeenten en om samen te zoeken naar wat beter werkt in de aanpak van kansenongelijkheid.

Gelijke Kansen in ’s-Hertogenbosch

Ondanks dat ’s-Hertogenbosch bol staat van de talenten, krijgen helaas nog steeds niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken daarvan. Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontdekken en ontwikkelen. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Op school, in de wijk en thuis.

We kunnen dat niet alleen. Daarvoor hebben we alle (professionele) partners in onze gemeente nodig. In de Gelijke Kansen Community werken we met meer dan 70 partners samen aan fundamentele veranderingen voor kinderen en hun omgeving. Door belemmeringen weg te nemen en positieve ervaringen toe te voegen. Dat doen we via concrete projecten en initiatieven. Deze zijn samengevat in de Actieagenda Gelijke Kansen. De Actieagenda is momenteel volop in uitvoering; meer informatie over de lopende projecten vind je op de website van Gelijke Kansen ‘s-Hertogenbosch.